Summit Varsity vs Cranford 3-2 Feb1 @Warinanco - MMuddler