Summit Varsity vs Chatham 1-3 Feb 5 '10 @ Union - MMuddler